Produkter

Hitch Silver Stoat

3,95 EUR
Tillverkare: Fulling Mill

Silver Stoats Hitchversion är som bäst vid mindre vatten för skygga fiskar. Flugans vinge är svart och kroppen silverfärgad vilket ger flugan mera synlighet. Silver Stoats mindre storlek attraherar ofta särskilt mindre lax men fungerar bra även för större.

Fiske med hitchflugor ger en ny dimension till laxfisket. Flugan simmar på ytan så att den lämnar ett spår efter sig vilket resulterar ofta i fina napp. Dessa flugor fästs i linan så att linan träs igenom tuben från sidan och fästs sedan i kroken. Detta får flugan att simma tvärs över vattnet vilket ofta irriterar fiskarna.

På Henrik Mortensens Cracking the Code DVD:n ser du noggrannare hur dessa flugor används. Se trailern!

Flugan är tillverkad av Fulling Mill.

3/4" (1,9 cm)
I lagret
Lägg till vakten

Se även dessa produkter