Produkter

Aluminium Hair Stacker

9,90 EUR
Tillverkare: Hareline

Hair Stacker är en ypperlig hjälp i flugbindning. Med Hair Stacker år man enkelt jämna knippen av hår vilket underlättar bindandet av till exempel flugor med muddlerhuvud och resulterar i snyggare flugor. Verktyget är hållbart och strabant tillverkat.

Knippen men hår placeras in i verktyget varefter verktyget knackas mot bordet ett par gånger. Tag efter detta den inre holken och håren bort och bind på flugan.

Tre olika storlekar:

Storlek Inre holkens längd Inre holkens diametern
Liten 40 mm 10 mm
Medium 42 mm 15 mm
Stor 44 mm 17 mm

Storlek:

Lägg till vakten

Se även dessa produkter