Produkter

Aquaseal & Cotol-240

12,90 EUR

Aquaseal & Cotol-240 limkombinationen underlättar reparerandet av vadarbyxor och andra vattentäta material. Cotol 240-ämnet kan användas till att rengöra kontakytan före limmandet eller man kan även blanda den direkt med limmet för att få ner torktiden till och med två timmar.

Användningsinstruktioner på engelska. Förpackningen innehåller 21 grams tub Aquaseal, 15 ml Cotol-240 flaska samt en borste för att sprida limmet med.

En sats
Tillfälligt utsåld
Lägg till vakten

Se även dessa produkter