Produkter

RIO InTouch Skagit MOW Tips

33,99 EUR
Tillverkare: RIO Products

RIO InTouch Skagit MOW tipparna är designade för att användas tillsammans med Skagitlinorna. Skagitlinorna har en kort och tung profil som kan tonas ner med MOW tipparna vilket också underlättar kastandet.  Linans flytande kropp underlättar hanteringen av linan och flugans presentation åt fisken. Den sjunkande ändan för flugan rakt i bottnet där fiskarna ligger.

Förutom dessa finns även helsjunkande samt helflytande modeller tillgängliga. De helsjunkande modellerna lämpar sig bra för fiske under högt vatten. Tillsammans täcker dessa modeller de flesta situationer oberoende av vattenhöjd.

Tillgängliga i fyra olika viktklasser: Light, Medium, Heavy och Extra Heavy. Light klassens lina är tillverkad av Rios T-8 sinktip och den lämpar sig för skagitlinor vars tyngd är under 475 grains. Medium är tillverkad av T-11, den lämpar sig för skagitlinor vars tyngd är mellan 450 och 575 grain. Heavy T-14 tipperna lämpar sig för linor som väger över 575 grain och Extra Heavy T-17 tipperna för över 675 grain.

Tipparnas längd är 12,5 fot (3,81m) eller 10 fot (3,0 m). Light ändorna har en vit färg på den flytande delen, Medium grön, Heavy blå och i Extra Heavy är den grå. Den sjunkande delens färg är svart. I båda ändorna av tipperna finns det färdiga ögglor vilka underlättar byta av taffs.

Light (Storlek)

10 ft Floating
I lagret
10 ft T-8
I lagret
12.5 ft T-8
I lagret
2.5 ft Floating / 7.5 ft T-8
I lagret
5 ft Floating / 5 ft T-8
I lagret
7.5 ft Floating / 2.5 ft T-8
I lagret

Medium (Storlek)

10 ft Floating
I lagret
10 ft T-11
I lagret
12.5 ft T-11
I lagret
2.5 ft Floating / 7.5 ft T-11
I lagret
5 ft Floating / 5 ft T-11
I lagret
7.5 ft Floating / 2.5 ft T-11
I lagret

Heavy (Storlek)

10 ft Floating
I lagret
10 ft T-14
I lagret
12.5 ft T-14
I lagret
2.5 ft Floating / 7.5 ft T-14
I lagret
5 ft Floating / 5 ft T-14
I lagret
7.5 ft Floating / 2.5 ft T-14
I lagret

Extra Heavy (Storlek)

10 ft Floating
I lagret
10 ft T-17
I lagret
12.5 ft T-17
I lagret
2.5 ft Floating / 7.5 ft T-17
I lagret
5 ft Floating / 5 ft T-17
I lagret
7.5 ft Floating / 2.5 ft T-17
I lagret
Lägg till vakten

Se även dessa produkter