Produkter

Stoat's Tail Copper Tube

4,95 EUR
Tillverkare: Fulling Mill

Ideal for big water and in the spring when you need to get down to the fish. Tied on copper tube.

By Fulling Mill

Flugan innehåller material som är listade på CITES listan (Jungle Cock, Gallus sonneratii, CITES II/B art). Materialen har sitt ursprung i uppfödda djur innanför EU. Beställningens kvitto fungerar vid behov som ursprungsintyg. Vi säljer inte denna produkt utanför EU.

Längd:

1 1/2" (3,8 cm)
I lagret
2" (5,1 cm)
I lagret
Lägg till vakten

Se även dessa produkter