Produkter

Green Brahan

4,60 EUR
Tillverkare: Fulling Mill

Green Brahan är en på trippelkrok bunden laxfluga vars stjärt ger flugan en fin rörelse. Flugans färger fungerar i alla förhållanden.

Denna fluga är tillverkad av Fulling Mill.

Flugan innehåller material som är listade på CITES listan (Jungle Cock, Gallus sonneratii, CITES II/B art). Materialen har sitt ursprung i uppfödda djur innanför EU. Beställningens kvitto fungerar vid behov som ursprungsintyg. Vi säljer inte denna produkt utanför EU.

Krok Storlek:

#10
#10
Tillfälligt utsåld
#12
I lagret
Lägg till vakten

Se även dessa produkter