Produkter

RS Low Water Silver Stoat

4,95 EUR
Tillverkare: Fulling Mill

A great Low Water Silver Stoat pattern tied with a whisp of supersoft rabbit fur in the wing. Jungle cock rounds off this deadly fly and it is tied on the award winning Fulling Mill Magni double. A must have fly for summer sea trout fishing.

By Fulling Mill.

Flugan innehåller material som är listade på CITES listan (Jungle Cock, Gallus sonneratii, CITES II/B art). Materialen har sitt ursprung i uppfödda djur innanför EU. Beställningens kvitto fungerar vid behov som ursprungsintyg. Vi säljer inte denna produkt utanför EU.

#12
I lagret
Lägg till vakten

Se även dessa produkter